Artikler om A-kasser og fagforeninger

Her kan du finde alle artikler vedrørende emnerne A-kasser og fagforeninger.

Det Faglige Hus

Det Faglige Hus er en billig fagforening og a-kasse for alle, uanset hvilket job du besidder, hvilken branche eller fag, som du tilhører. Det Faglige Hus er upolitiske og blander sig ikke din religion eller politiske holdning. Det Faglige Hus tilbyder professionel

Read More

3F a-kasse – Fagligt Fælles Forbund

3F står for Fagligt Fælles Forbund og hjælper blandt andet dig, hvis din arbejdsgiver overtræder gældende aftaler, regler eller love i forbindelse med arbejdsmarkedet. 3F giver blandt bistand, hvis der er opstået konfliktsituationer og hvis du bliver arbejdsløs kan du få dagpenge

Read More

Overenskomst

Overenskomst er en aftale, der indgås mellem arbejdsgiverorganisationen og lønmodtagerorganisationen. Her vil det oftest være fagforbundene, der vil repræsentere lønmodtageren. Typisk vil aftalerne indgås på lokalt plan, hvor arbejdsgiveren, der er virksomheden og de lokale foreninger i fagforbundene, der vil være fagforeningen,

Read More

Fagforening

Fagforeningen har en stærk grobund i det danske samfund. Helt enkelt sagt, er en fagforening en sammenslutning af lønmodtagere inden for et eller flere dag eller erhverv. Fagforeningen har et formål: at varetage og beskytte medlemmernes interesser. Fagforeningen varetager medlemmernes interesser inden

Read More

A-kasse

Det kan være rigtigt vigtigt at være medlem af en A-kasse. A-kassen er en arbejdsløshedskasse, og derfor en forsikring mod din arbejdsløshed. Ifølge lovgivningen skal A-kasser tilbyde feriedagpenge, udbetaling af dagpenge(når du er arbejdsløs), efterløn, orlovsydelser til pasning af børn, vejledningssamtaler, indberetning

Read More